Mon21042014

Last update07:12:06 PM GMT

Back Hoạt động Tuyên truyền cơ sở Khẩu hiệu tuyên truyền KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG QUÝ III NĂM 2013

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG QUÝ III NĂM 2013

  • PDF.

I. KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 – 09/7/2013).
II. HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI (11/7)
III. KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7)
IV. KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7)
V. KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8)
VI. KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8)
VII. KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH (02/9)
VIII. KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8)
IX. KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG (06/9/1902 – 06/9/2013)
X. KỶ NIỆM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (23/9)
XI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2013


Tin mới hơn:
Tin trước đây: